Mobile Storytelling

Mobile Storytelling är en studio med bred kompetens inom mjukvaruutveckling, spelutveckling och destinationsutveckling.

Vi utvecklar primärt mobilapplikationer med bildigenkänning för besöksnäringen. Tillsammans med destinationsutvecklarna på Bjerkne & Co tar vi fram lösningar som destinationer och turistanläggningar använder för att levandegöra sina miljöer på ett nytt och unikt sätt.