Näringslivsforum

Spindeln i nätet! Aktiv utveckling av näringslivet i Skövde.

Aktiv utveckling av näringslivet i Skövde - ett klart och tydligt mål, kan tyckas - men vägen dit är långt ifrån självklar. För att nå verkligt god effekt krävs det att alla positiva krafter drar åt samma håll, och det är där Näringslivsforum kommer in i bilden. Som spindeln i nätet håller vi koll på allt spännande som händer i Stadshuset, i Högskolans värld, i näringslivets organisationer och inte minst ute i medlemsföretagen, som ofta har fullt upp med att driva den egna verksamheten. Genom att vara vår gemensamma röst som hörs rejält, så frön till nya idéer och sprida information om innovativa uppslag, kan vi förhoppningsvis inspirera till nya, utvecklande samarbeten. Ju fler vi blir, desto mer kan vi uträtta. Tillsammans blir vi mycket starkare!