Omnigon

Omnigon AB levererar produkt och tjänst för avfallshantering mot behovet av kompletta lösningar för miljöansvar för ett hållbart samhälle.

Utveckling sker genom IT-lösningar utifrån branschens behov av högre tillgänglighet på sina anläggningar och flexibilitet på fordon kapacitet, framkomlighet samt effektiv resursplanering av personal.