Prodtex

Prodtex är aktiva inom området Engineering Management. Vi är specialister på att omsätta ingenjörsapplikationer till affärsmöjligheter som skapar konkurrenskraft för våra kunder.

Prodtex tar ansvar från tidiga faser inom produktionsutvecklingen fram till industriell tillämpning. Vi levererar en komplett upplevelse som bygger på Dassault Systémes portfolio.

Kraftfulla programvaror i kombination med lång erfarenhet och förståelse för industriella utmaningar, tar vi oss an kundernas krav och visioner. Prodtex nära samarbete med universitet och forskningsinstitut över hela världen gör att vi kan ta en ledande roll i långsiktiga forskningsprojekt och leverera visionära och konkreta resultat tillsammans med våra kunder.