Rejlers

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur.

Vi sätter samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra projekt, allt från förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.
Vår affärsidé är att skapa värden för våra kunder genom att tillhandahålla kvalificerade tekniska konsulttjänster, teknisk rådgivning och helhetslösningar till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur.