Silverspin

Silverspin arbetar på uppdrag inom programutveckling för internetsystem. Vi arbetar med världsomspännande kunder genom webbsystem, betalningslösningar och projektledning.

Vår specialitet är att, med helhetsåtagande mot kund, leda och driva innovativ utveckling av internationell spel- och casinoverksamhet för Internet.
Ett helhetsåtagande kan innebära att vi på uppdrag kan planera, projektleda, designa och genomföra utveckling, testning och bistå i implementation av kundens idéer.
Vår marknad är global. Vår internationella erfarenhet av kunder, samarbetspartners, leverantörer och marknader är stor.