Skaraborg Invest

Skaraborg Invest AB skall skapa förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg.

Bolaget kan överbrygga gapet mellan grundarpengar och traditionellt riskkapital. Skaraborg Invest skall vara en attraktiv, lokal såddkapitalaktör, både för företag som söker tidigt såddkapital och för parter som vill investera kapital. Bolaget ska ge affärsmässiga villkor och hållbar lönsamhet inklusive ett ”vi bryr oss”- perspektiv för sina delägare.

Skaraborg Invest har sitt kontor på plan 2 i Portalen hos Almi Invest. Kontaktperson är Carl Henrik Ohlsson.