Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs kommunalförbund är en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs 15 kommuner. I förbundet samordnas det regionala utvecklingsarbetet för hela Skaraborg.

Skaraborgs Kommunalförbunds uppdrag är att stärka Skaraborg genom att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet samt att ta tillvara medlemskommunernas intressen och främja samverkan emellan dem.

Förbundet ska särskilt verka inom följande områden:

  • Tillväxt- och utvecklingsfrågor
  • Verksamhetsstöd och intressebevakning
  • Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.

I det gemensamma utvecklingsarbetet har vi valt att strukturera arbetet inom fem fokusområden, Infrastruktur, Kultur, Hälsa och Socialtjänst med FoU, Näringsliv och Kompetens och kunskapsutveckling. Du kan läsa mer om våra fokusområden på vår hemsida www.skaraborg.se