Västgöta-Data

Smarta IT-lösningar för säker åtkomst, analys, hantering och kommunikation av affärskritisk information.

Vår verksamhet fokuserar på leverans av utmärkt programvara och lämpliga lösningar som tillhandahåller behöriga användare pålitlig och korrekt information i rätt tid. Vi erbjuder digitaliserings- och utvecklingstjänster samt en egenutvecklad marknadsledande serverprogramvara, ProVide, för säker hantering av dokument och filer.

Vår supportavdelning erbjuder även driftstjänster, med hög grad av automatisering, där vi kostnadseffektivt monitorerar och supportar små och stora nätverk och IT-infrastrukturer.