IT-Kluster

IT-Kluster ska synliggöra och stärka IT-området som en viktig bransch i och för Skaraborgs utveckling. Målgruppen är IT-företag i Skaraborg med inriktning på produkt- och systemutveckling samt IT-avdelningar i företag och offentliga verksamheter i Skaraborg och deras medarbetare. Klustret drivs genom Gothia Science Park.

Övergripande målsättningar

Utvecklad och attraktiv lokal arbetsmarknadsregion

IT-Kluster jobbar med verksamhet och aktiviteter som skapar förutsättningar för en mer utvecklad och därmed attraktiv lokal arbetsmarknadsregion med karriärmöjligheter inom IT-branschen.

Högkvalitativa utbildningar och arrangemang

Med klustermedlemmar, från hela Skaraborg, som har liknade profiler som Gothia Science Parks medlemsföretag, skapas ett tillräckligt stort underlag för att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar och arrangemang i innovationsmiljön.

Utbyte av behov och idéer för utveckling

IT-Kluster tillhandahåller forum för utbyte av behov och idéer som leder till att branschen, verksamheter och individer utvecklas.

Högskolan och IT-branschen i Skaraborg

IT Kluster arbetar aktivt för att koppla samman Högskolan och IT-branschen i Skaraborg i såväl verksamhets- som kompetensutvecklande aktiviteter, exempelvis workshops, seminarier och samverkansprojekt.

Samarbetspartners

Finansiärer