Framtidens spelbolag pitchade sina idéer

För drygt 3 månader sedan antogs nio spelbolag till det nya utbildningsprogrammet av The Game Incubator. Som examination i utbildningens första av tre faser fick de antagna teamen presentera sina spelidéer för en panel, likt Draknästet, bestående av etablerade dataspelsbolag och potentiella investerare.

I ett pressmeddelande innan semestern kunde vi berätta om den fortsatta satsningen på The Game Incubator i Skövde och Göteborg samt det nya utbildningsprogrammet för entreprenörer inom dataspel. Målet med programmet är att de spelidéer som antas till inkubatorn 15 månader senare ska vara mogna spelbolag, redo att stå på egna ben med den affärskunskap som krävs för att driva ett framgångsrikt spelbolag.

Den första gruppen har nu genomfört fas 1 i utbildningsprogrammet, kallad Startup phase. Under tre månader har teamen arbetat med att utvärdera sina spelidéer och testat dessa mot marknaden.

Som ett sista moment i den första fasen fick teamen presentera sina spelidéer inför en panel bestående av etablerade dataspelsbolag och potentiella investerare, bland annat THQ Nordic, Goodbye Kansas och Piktiv.

Varje spelbolag fick 5 minuter på sig att pitcha sin spelidé, för att sedan få feedback och frågor av juryn.

- För oss i spelindustrin är det en fantastisk chans att få träffa nästa generations inkubator-team från Skövde och Göteborg. En tät kontakt mellan inkubator och industri spelar stor roll för framtiden. Det skall bli kul att följa dem framöver, sade Henrik Jonsson, exekutiv producent på Goodbye Kansas, efter teamens presentationer.

Per Holmén Dahlin, programansvarig på The Game Incubator, var också nöjd med presentationerna och upplägget.

- Presentationsmomentet är ett sätt att se vad de har lärt sig under de första tre månaderna. Tanken med panelen är att de ska bidra med sina erfarenheter och ge feedback, vilket kommer hjälpa teamen i deras fortsatta arbete. Att som ny inom branschen få komma i kontakt med de som har erfarenhet, kunskap och nätverk kan förhindra många nybörjarmisstag som kan bli tidsödande och kostsamma.

De team som går vidare till fas 2 i utbildningsprogrammet, Business phase, kommer få lära sig mer om de delar som är kritiska för att driva en affärsverksamhet, bland annat försäljning, marknadsföring och ekonomi.

Teamen som pitchade

Företag – Spel

Tricky Games – Valheim

Hermes – Beautiful Lies

Winteractive – How do you know Mr. Blue?

Hiber – Hiber

Itatake – Word Clue

Carry Castle – Source of Madness

Question Shark – A Good Day to Die

Arcscape – Whimsical Witchery

Sunscale – Hyss