Finansiering

Du kan få 
hjälp med
finansiering

Genom våra nätverk och en rad samarbetspartners, som finns i Gothia Science Park, kan ditt företag få hjälp med finansiering.

För rätt idéer med rätt entreprenörer finns det alltid pengar. Här nedan kan du läsa om några av de finansieringsformer och partners vi arbetar med. Men det finns en rad andra som används beroende på vilka behov just ditt företag har vid en specifik tidpunkt.

Skaraborg Invest

Skaraborg Invest grundades av Länsförsäkringar Skaraborg tillsammans med Gothia Innovation AB och med ytterligare externa investerare så skapas en bra blandning av kompetenser och kontakter för att ge dig lysande förutsättningar att lyckas.

ALMI Företagspartner Väst

Almi Företagspartner stöttar startups på en rad olika sätt, oavsett om det gäller internationell lansering, utveckling av en ny produkt, en marknadssatsning alternativt köp eller start av företag.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion.