Vår process

Ta steget
och utveckla ​
din affärsidé

Kan du bygga länets hetaste tillväxtbolag? Och vill satsa helhjärtat på din idé? Då har du möjlighet att bli antagen till vår inkubator där du får stöd i att bygga bolag och ta in kapital för tillväxt.

En introduktion och en individuell plan. Det är startpunkten för alla idéer och idéägare som antas till vår inkubator. Alla idéägare och entreprenörer har olika förutsättningar och förkunskaper för utvecklingen av sin idé. Det innebär att startpunkten med den individuella planen blir extra viktig, den beskriver hur just du och din idé ska lyfta.

Vår process för affärsutveckling rymmer en rad olika verktyg och metoder för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig, din idé och ditt företag att lyckas. Men vi gör inte jobbet åt dig. Du måste ha viljan och förmågan att gå framåt, att utveckla din produkt och att se nya affärsmöjligheter. Däremot kan du ta till dig andras råd och coachning och dra nytta av den erfarenhet vår organisation och andra företag i miljön besitter, vilket innebär att du slipper göra misstag som andra gjort och lärt av. 

Metoder och modeller

Varje utvecklingssteg under processens väg tar upp en specifik fråga. För varje fråga finns ett antal olika verktyg och resurser som underlättar lösningen på frågan för just din idé. Verktygen och resurserna bygger på erkända metoder och modeller, bland annat Business Model Canvas och NABC.

Processen är krävande, men mödan värd. När du uppnått dina och företagets målsättningar har du dessutom de verktyg och resurser som du behöver för att kunna bygga vidare på din egen väg. Och fortsätta utveckla ditt företag, även när du lämnat vår inkubator.