Almedalen: Verktygsspaning – Framgångsrik innovation med digitalisering

De flesta företag har påbörjat den förändringsresa som stavas Digitalisering, resan ser olika ut och den är mer eller mindre planerad, men den sker. Eftersom det är omöjligt att inte göra den. Några har uttalade strategier med medvetna kulturförändringsarbeten, affärsutvecklingsprojekt, innovationschefer, labb etc. och andra är mer i startgroparna eller på startsträckan

Mod att ifrågasätta och våga prova nya vägar

Till dem som är i början, eller på väg att ställa sig i startblocken är ett av de mest frekventa tipsen att våga prova idéer. Det kommer inte att bli rätt direkt, men det viktiga är att man provar och lär av misstagen. Fort. En innovationschef från ett större bolag som ombads beskriva deras innovationsprocess konstaterade att det i grunden handlar om affärsutveckling av verksamheten. Och naturligtvis är det så: Grunden är verksamheten och verksamhetens affär, den ska vara i fokus.

Framgångsalgoritmen

En första fråga att ställa sig är frågan om vilken algoritm styr vår verksamhet? Framgångsrika startups har detta i sitt DNA. För den verksamhet som lämnat uppstartsfasen kan man behöva fokusera på den igen och utifrån den iterera sig fram till vilken/vilka steg man ska göra för att i bästa fall få en exponentiell tillväxt, eller bibehålla en linjär. Björn Hauber, VD, Mercedes-Benz Sverige, berättade om hur MB ända sedan de uppfann den första användbara bilen har fortsatt att vara nyfikna och under drygt ett sekel tagit vara på nya möjligheter genom att implementera dem i olika delar av sin verksamhet: I själva produkten, i tillverkningen, i säljprocessen, i kundrelationen etc.  Mercedes Benz är ett exempel på hur man både kan förbättra och förnya om man har koll på sin framgångsalgoritm. Med en tydlig och närvarande framgångsalgoritm kan varje medarbetares kompetens och kreativitet tas till vara och därmed leda till innovation och framgång för verksamheten. När det gäller digitalisering som möjlighet skickar Bengt Järrehult, Chalmers Tekniska Högskola med ett visdomsord vid ett av många bra seminarier på Dagens Industris scen i Almedalen ”Kasta inte bort digitaliseringens möjligheter på att göra det ni redan kan bättre, titta istället på vad ni kan göra nytt”. Underförstått kopplat till framgångsalgoritmen.

Tillgången data

”Att ha en plan för att dra nytta av den data man har är en hygienfaktor” ett citat från Sara Wimmercranz, investerare med det egna bolaget Backing Minds och grundare till Footway. För ett e-handelsbolag som Footway kan det innebära att ett intåg på en ny marknad inte innebär att man behöver anställa en ny marknadschef med kunskap om denna del av världen (vilket är den traditionella rutinen) utan att man istället förstärker sin kundservicefunktion. Ett annat exempel gavs från Scanias VD och koncernchef Henrik Henriksson vid Siemens seminarium om Digitaliseringens möjligheter och utmaningar för svensk industri: Varje månad samlas det in 2 miljarder kilometer data med hjälp av Scanias lastbilar. En fantastisk möjlighet men till att göra vad då? Planen i detta fall är att tillsammans med kund och utifrån den data man samlar på sig definiera en digital affär. Att ha en plan för att nyttja sina tillgångar, och att se alla sin data som en tillgång är inte bara en hygienfaktor utan kritiskt för verksamheten

Kundfokus eller kundbesatthet

Hélène Barnekow, VD för Telia, understryker vikten av att lyssna på kunden. Hon tar det till och med till nästa nivå genom att uppmana sina medarbetare till ”kundbesatthet”. Om man inte vet hur kunden är, hur den har det eller ännu värre om man inte vet vem den är, är det praktiskt taget omöjligt att vare sig definiera sin framgångsalgoritm eller göra upp en plan för hur man hanterar den data man har tillgång till. Digitaliseringen innebär nya möjligheter att lära känna kunden på riktigt: Både genom att kommunicera med kunden och genom att samla in data om kunden.

Kunden är både ett objekt och en samarbetspartner beroende på sammanhanget: Ett återkommande ämne under veckan är hantering av stora datamängder och inte minst att skapa meningsfull kunskap och därmed nytta av dem. Det kan handla om allt ifrån exemplet ovan från Scania till Aifloo, ett företag som tillverkar ett armband som bidrar till tidig upptäckt av t.ex. fallrisk bland äldre. Data i sig är inte samma sak som information och vi människor har begränsad förmåga att hantera stora datamängder. En möjlighet för att hantera denna utmaning är AI, Artificiell intelligens, ett område som har dryftats i de flesta av de branschspecifika spå som finns här i Almedalen. Man kan konstatera att det finns mycket att lära mellan branscher och sektorer när det kommer till AI, inte bara rent tekniskt utan även när det gäller att sticka hål på mer eller mindre välgrundade farhågor. Tidigare nämnda Aifloo bygger på AI, något som utöver det faktum att väldigt mycket data samlas in om en person, bekymrat såväl vårdpersonal som anhöriga till äldre vid särskilt boende. Men den boende har en annan åsikt: Om jag kan känna mig trygg är det värt att lämna ifrån sig information om mig. Detta är återkommande i flera sammanhang. Vi människor tenderar till att tycka att det är okej att lämna ifrån oss information om oss själva om det innebär att vi får del av en tjänst som är specialanpassad till oss.

Men ta inget för givet, håll koll på kunden. Noga

Jobba på tvären

Skär tvärs över de industriella stuprören och se dig själv som del av olika ekosystem. Digitaliseringens fulla potential nås först när man tittar på varje del i sin affärsmodell. Innovationschefer eller till och med ”Digital Officer” som jobbar tvärs igenom företagets huvudprocesser och har till uppgift att identifiera var man får mest tillbaka på varje investering är en nyckel till framgång. Organisationsformerna för detta varierar allt ifrån olika typer av processer till att man inrättar semi-externa labb. Men det viktiga är att anta ett systemperspektiv.

Medarbetarna

En annan, och synnerligen väsentlig, tillgång är medarbetarna: Utan deras kompetens och engagemang kan inte den bästa strategin i världen lyckas. I samtliga exempel ovan har man på olika sätt skapat former för att ge möjlighet för medarbetaren att bidra med sin fulla potential. Vikten av ett tydligt ledarskap, smarta och engagerande mål samt en utvecklande och tillåtande arbetsmiljö har belysts i en rad av veckans seminarier. Lägg till vikten av att ha rätt kompetens i verksamheten i form av kompetenta och dedikerade medarbetare som förstår verksamhetens framgångsalgoritm. Om dessa delar är på plats finns alla förutsättningar för en verksamhet att som verksamhet vara modig och våga testa nytt. En verksamhet där man uppmanar medarbetarna att borra hål i båten, men borra tillräckligt långt upp… (Bengt Järrehult, Chalmers Tekniska Högskola)

Sammanfattningsvis

För var och en av ovan nämnda aspekter finns det hur mycket som helst att säga, och att läsa om (googla gärna för att läsa mer och/eller ta del av klipp). För oss på Gothia Innovation utgör dessa och allt annat vi lyssnat på under denna späckade Almedalsvecka, tillsammans med input från er, underlag för vad vi ska fylla innovationsmiljön Gothia Science Park med för att det ska vara en plats och ett sammanhang för er att utveckla och utvecklas i. Därför tar vi gärna emot inspel i form av förslag till bidrag och aktiviteter som gör att företag i och runt parken kan utveckla sin kunskap om och förmåga till innovation.

 

VILL DU FÅ STÖD FÖR ATT UTVECKLA INNOVATIONER?

Ovanstående är snappat på och sammanvägt från flera seminarier i ‪#‎almedalen av Gothia Science Park Open Arena som finns på plats. Är du intresserad av att utveckla din och ditt företags innovationsledningsförmåga? Gothia Science Park Open Arena erbjuder såväl kompetensutvecklande nätverksaktiviteter som stöd för att utveckla innovationer, läs mer på http://www.gsp.se/sv/vill-du-vaxaeller kontakta Åsa Björk, asa.bjork@gsp.se eller 0703-97 77 73.

KORT OM GOTHIA INNOVATION

Gothia Innovation framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Inkubator - en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra Götalandsregionen Skövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.