Blockkedjan – ”The trust machine” och inte bara en teknik som tar bort mellanhänder

Är blockkedjan ett sätt att ta bort dyra mellanhänder eller är den till och med svaret på frågan om hur vi skapar förtroende i den digitala världen, en ”trust machine”? Och därmed även nyckeln till hur vi kan hitta nya sätt att bedriva verksamheter, och affärer, på ett kostnadseffektivt sätt? 

Om man kan skapa och överföra okopierbara original, verifiera äkthet och säkerställa digitala processer öppnar sig nya lönsamma och säkra affärsmöjligheter på en global och sammanhängande marknad. På 1970-talet utgjordes, enligt Magnus Kempe, Kairos Future, mindre än 30% av BNP av transaktionskostnader, idag är den siffran 70%. En hissnande siffra som lämnar utrymme för förbättring. Verktyget är under utveckling, vi har redan sett tillämpningen Bitcoin. Möjligheterna är, om än inte oändliga, många och vägen att identifiera de möjligheterna går via samarbeten.

I ett av ca 600(!) Almedalsseminarierna om Digitalisering berättade Magnus Kempe, Kairos Future, tar avstamp i ett exempel om hållbarhet för att illustrera nyttan med blockkedjan. Och då som ett sätt att hjälpa utvecklingsländer att vara en del av en global marknad utan att utarmas: Det är vederlagt att högt välstånd finns bara i länder som har en stor kreditmarknad. En stor kreditmarknad finns bara i länder som har en hög volym av fastighetstransaktioner. Det handlar helt enkelt om att de allra flesta människor måste lämna någon typ av säkerhet för att få lån: Fastigheter har ett högt värde, och kan därmed utgöra säkerhet för stora lån och om många har bolån får kreditmarknaden en stor volym. Men man kan bara använda en fastighet man äger som säkerhet, och det ägarskapet måste vara verifierbart och säkrat. I länder med lägre välstånd är ofta en av grunderna bristen på verifierbart och säkert ägande: Vem är det som äger marken och ska ställas till svars för skövling eller få stöd för att odla på ett sätt som skapar förutsättningar för att behålla kvävet i marken? Alla typer av avtal förutsätter att man kan säkerställa att man gör avtalet med någon som förfogar över resurserna som omfattas. Detta är ett av många exempel på hur man kan använda blockkedjan för att skapa den trovärdighet som krävs för att bedriva verksamhet och affärer.

Tillämpningsområdena är troligtvis många fler: Att kunna skapa publika digitala bevis, vilket innebär att transparensen och kontrollen ökar utan att integriteten försvinner är nyckeln för fler områden: integritet kring patientinformation, spårbarhet av livsmedel etc. Johan Toll, Nasdaq, delade med sig om hur bolaget sedan flera år tillbaka testat och utvecklat verktyget, skapat ett förtroende för det och nu börjat identifiera möjligheter i den världen de verkar: Hur kan de med hjälp av verktyget blockkedjan skapa säkra och effektiva direktrelationer mellan köpare och säljare? En viktig komponent i att lösa uppgiften är att identifiera aktörer att samverka med för att hitta de valida affärscasen.

Just samverkan är en återkommande framgångsfaktor i de seminarier som rör framgångsrik innovation, dvs när man har lyckats att ta en ny produkt, tjänst eller process hela vägen till marknad: Den är tillgänglig för den som behöver den. Stora som små företag, offentlig och privat verksamhet återkommer till att nyckeln är att samarbeta med rätt partners, under rätt förutsättningar och kring rätt saker. Först då kan man få full utväxling på sina insatser.

För den som vill läsa mer:

The Trust Machine (The Economist)

Building on Blockchains (Nasdaq)

The Land Registry in the Blockchain Testbed (Kairos Future)

Framtidens husköp i blockkedjan (Kairos Future)

VILL DU FÅ STÖD FÖR ATT UTVECKLA INNOVATIONER?

Ovanstående är snappat på och sammanvägt från flera seminarier i ‪#‎almedalen av Gothia Science Park Open Arena som finns på plats. Är du intresserad av att utveckla din och ditt företags innovationsledningsförmåga? Gothia Science Park Open Arena erbjuder såväl kompetensutvecklande nätverksaktiviteter som stöd för att utveckla innovationer, läs mer på http://www.gsp.se/sv/vill-du-vaxaeller kontakta Åsa Björk, asa.bjork@gsp.se eller 0703-97 77 73.

KORT OM GOTHIA INNOVATION

Gothia Innovation framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Inkubator - en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra Götalandsregionen (link is external)Skövde kommun (link is external)Skaraborgs Kommunalförbund (link is external) och Vinnova (link is external).