Associerad medlem

Använd vår miljö för din tillväxt

Gothia Science Park är en samlad plats för ny kunskap, nya möten, samverkan och innovation. Här finns en unik mix av företagare, studenter, forskare och finansiärer. Det skapar en plats där talangfulla entreprenörer kan lära nytt, skapa nya produkter och bidra till gynnsamma affärsrelationer.

I Gothia Science Park finns drygt 800 personer som jobbar i företag, organisationer och inom Högskolans forskningscentrum. Företagen i Parken har fokus på produkter och tjänster inom informationsteknik och digitalisering, exempelvis mjukvara, simulering, dataspel, hårdvara och applikationer.

Delar av Gothia Science Park är utformad för att skapa lättillgängliga mötesplatser där människor kan träffas för att utbyta idéer och erfarenheter. Parkens strategiska läge, fem minuter från Resecentrum, innebär att den enkelt kan nås från såväl Göteborg, Stockholm, Lidköping och Jönköping.

Långt ifrån alla företagare och entreprenörer som vistas i Gothia Science Park jobbar i företag här. Som representant för it- och teknikföretag finns det stora möjligheter för dig att dra nytta av och bidra till nätverk, aktiviteter, kompetensutveckling, kunskapsöverföring och finansieringsmöjligheter. Är du nyfiken på att veta mer är du välkommen att höra av dig till Kenneth Alfelt.