IT-Kluster Registrering

Avtal

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i IT Klustret.

Medlemsregister i databas
Alla medlemmar registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner medlemmen den registreringen. IT Kluster behandlar uppgifterna om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemsregistret som medlemmen har samtyckt till. I och med min registrering godkänner jag enligt personuppgiftslagen (PuL) att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i IT Klusters databas samt användas och delvis bearbetas hos aktuella innovationsmiljöer.

IT Kluster drivs av Gothia Innovation AB.